Patch pannel AMP 48 cat6 (loại thường)

1,700,000

Patch pannel AMP 48 cat6 (loại thường) – được thiết kế với 6 cổng trên 1 modules, nó cho phép dán nhãn 9mm và 12mm hoặc là các biểu tượng màu. Những module 6 cổng RJ45 này cũng có thể được thay thế khi cần thiết.

Xuất xứ: China