Cáp thép chịu lực D12

0.00

Cáp thép chịu lực D12 Cáp thép chịu lực D16 chuyên được sử dụng trong công nghiệp như cáp cẩu, cáp neo tàu, cáp dùng cho tời tàu thuỷ, cáp kéo trong giàn khoan, chùm cáp cẩu, ứng dụng trong các ngành kỹ thuật xây dựng.

error: Content is protected !!