Showing all 10 results

Việt phát chuyên cung cấp sản phẩn dây đồng bện, busbar mềm, flexible busbar, flexible copper braid, dây bện đồng, thanh cái mềm chuyên dùng cho tiếp địa, thanh cái trong tủ điện, máy biến áp.