Dây tiếp địa vàng xanh M16, dây điện 1×16

Dây tiếp địa vàng xanh M16, hay dây điện đơn 1×16 vỏ bọc vàng xanh dùng để đấu nối giữa các thiết bị, vỏ thiết bị với hệ thống tiếp địa.  Dây tiếp địa thường được gọi là dây tiếp đất hay dây nối đất, dây TE…

error: Content is protected !!