Patch panel AMP 24 cổng cat5

1,800,000

Thanh patch panel AMP 24 cổng cat5 được thiết kế với 6 cổng trên 1 modules, nó cho phép dán nhãn 9mm và 12mm hoặc là các biểu tượng màu. Những module 6 cổng RJ45 này cũng có thể được thay thế khi cần thiết.

Xuất xứ/nguồn hàng: USA