Patch panel 48 cổng AMP cat5 chính hãng

3,700,000

Patch panel 48 cổng AMP cat5 chính hãng – được thiết kế với 6 cổng trên 1 modules, nó cho phép dán nhãn 9mm và 12mm hoặc là các biểu tượng màu. Những module 6 cổng RJ45 này cũng có thể được thay thế khi cần thiết.

error: Content is protected !!