Cáp điện thoại 10 đôi

22,000.00

Cáp điện thoại 10 đôi – đôi treo có dầu, có dây chịu lực 10x2x0,5 có dây gia cường, sử dụng trong nhà, ngoài trời hoặc chôn ngầm. Sản xuất bởi Nhà máy thông tin M3 – Bộ Quốc Phòng.

error: Content is protected !!