Dây tiếp địa vàng xanh M35, dây điện 1x35mm2

0

Dây tiếp địa vàng xanh M35 hay dây điện 1x35mm2 chuyên dùng để đấu nối giữa các thiết bị, vỏ thiết bị với hệ thống tiếp địa.  Dây tiếp địa thường được gọi là dây tiếp đất hay dây nối đất, dây TE

error: Content is protected !!