Dây tiếp địa vàng xanh M25, dây điện 1x25mm2

Dây tiếp địa vàng xanh M25 hay dây điện 1x25mm2 chuyên dùng để đấu nối giữa các thiết bị, vỏ thiết bị với hệ thống tiếp địa. Dây tiếp địa thường được gọi là dây tiếp đất hay dây nối đất, dây TE…

error: Content is protected !!