Tủ mạng, Tủ Rack 6U sâu 450mm

800,000

Tủ mạng, Tủ Rack 6U sâu 45mm – Thường được sử dụng để đặt ít thiết bị như một chiếc switch, hub, patch panel, tổng đài. Mô hình tủ 6U được đưa vào dùng ở những công ty, văn phòng nhỏ, ít các thiết bị, và line đường mạng, đường thoại.

SKU: TM6U Category: Tags: , ,