Tủ mạng 20U D1000, tủ rack 20U D1000

Tủ mạng 20U, tủ rack 20U D1000 – Tủ mạng, tủ rack được sản xuất trên giây truyền hiện đại, đảm bảo chất lượng cho các dự án, công trình cần chất lượng cao, đáp ứng với những chủ đầu tư khó tính trên toàn quốc. Tủ rack Việt Phát đảm bảo bạn hài lòng và tin cậy.

error: Content is protected !!