Tủ mạng 42U D800, tủ rack 42U D800

Tủ mạng 42U D800 – Có cửa trước, sau và cửa mở hai bên hông . Cửa trước lưới thoáng 65% hoặc cửa kính Mika. Toàn bộ cánh tủ đều có khóa an toàn.

error: Content is protected !!