Cáp mạng AMP cat6E FTP

2,050,000

Cáp mạng AMP cat6E FTP – Cáp mạng AMP cat6E FTP có bọc chống nhiễu xác định một chỉ số thực hiện đánh giá mới, khi được sử dụng cho hệ thống cáp ngang trong hệ thống