Aptomat khối (MCCB) Panasonic 3 cực các loại

Aptomat khối (MCCB) Panasonic 3 cực các loại – Aptomat khối (MCCB) Panasonic 3 cực các loại BBW310 / BBW340 .. 150 SKY. Cầu dao tự động hạ thế MCCB GD series là loại Aptomat khối do Panasonic Sản xuất phù hợp với các tiêu chuẩn Quốc tế và Việt Nam.

error: Content is protected !!