Tổng hợp các loại phụ kiện máng cáp lưới cho lắp đặt máng lưới

0

Các loại Phụ kiện máng cáp lưới, kẹp nối máng cáp lưới, thanh omega đỡ máng lưới, móc treo máng cáp lưới, kẹp giữ máng lưới vào thanh U, tấm xuống cáp cho máng lưới, thanh nối thẳng máng lưới, thanh nối góc máng lưới, Ê ke đỡ máng lưới,  kẹp nắp máng lưới, chân đỡ máng lưới.

error: Content is protected !!