Nắp chụp cách điện FCO loại chụp trên giá tốt

Nắp chụp cách điện FCO loại chụp trên tiêu chuẩn chất lượng cao giá tốt phân phối toàn quốc. Nắp chụp cách điện FCO hay nắp che đầu sứ/cực FCO loại chụp trên có tác dụng ngăn ngừa sự cố do động vật và cây cối gây ra. Giúp lưới điện vận hành liên tục, ngăn ngừa phóng điện giảm thiệt hại và sự cố không mong muốn. Nắp chụ