Máng cáp 300X100 mạ kẽm nhúng nóng

0

Máng cáp 300×100 mạ kẽm nhúng nóng Với đày đủ chủng loại kích cỡ ( làm theo thiết kế ,yêu cầu khách hàng ).Máng cáp có nắp hoặc không nắp