Co cút và phụ kiện thang cáp điện

0

Co cút và phụ kiện thang cáp – Co cút và phụ kiện thang cáp dùng để nối trơn thang cáp tại các góc của công trình, chia ngã đi dây cáp và thiết bị ra các ngã rẽ…