Cáp treo CXV 2×2,5

Cáp treo CXV 2×2,5 Cadisun có 2 ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, Cáp treo CXV 2×2,5 dùng để truyền tải điện, phân phối điện trong công nghiệp, cấp điện áp 600/1000V, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.

error: Content is protected !!