Cáp mạng VINACAP Cat6 chính hãng

Cáp mạng VINACAP Cat6  chính hãng – do công ty vật liệu bưu điện sản xuất thích ứng cho mạng truyền số liệu tốc độ cao theo tiêu chuẩn quốc tế có dãy tần số đến 250/350 MHz.

error: Content is protected !!