Cáp đồng 4 lõi 1 lõi trung tính bọc cách điện PVC CADI-SUN

Cáp đồng 4 lõi 1 lõi trung tính bọc cách điện PVC CADI-SUN- Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Tổng quan:
+ Quy cách: Cu/XLPE/PVC
+ Ruột dẫn: Đồng 99,99%.
+ Số lõi: 2,3,4,5
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn/Tròn có ép nén cấp 2.
+ Mặt cắt danh định: Từ 0,75 mm2 đến 800 mm2

error: Content is protected !!