Thanh nối mềm máy biến áp đầu cực to nhỏ khác nhau

0.00

Thanh nối mềm máy biến áp hay thanh nối đồng bện, thanh nối đồng mềm chuyên dùng để nối cực máy biến áp (transformer terminal bar), chúng có độ mềm nhất định phù hợp đấu nối các điểm rung động hay cần lắp đặt tại những vị trí có các đầu cực không đồng bộ.

error: Content is protected !!