[TOP1] Thanh đồng mềm, thanh cái mềm, thanh nối mềm MBA

0

Gia công Thanh đồng mềm giá rẻ.  Thanh đồng mềm hay còn gọi là thanh cái mềm, thanh đồng bện, dây đồng bện tên tiếng anh là Flexible busbar. Thanh đồng mềm chuyên dùng để tiếp địa, hay thanh dẫn trong các máy biến áp, tủ điện.

error: Content is protected !!