Tag Archives: Modem

Phân biệt sự khác nhau giữa Modem, Switch, Router

Phân biệt sự khác nhau giữa Modem, Switch, Router 1

Sự khác nhau giữa Modem,Switch và Router là gì và khi nào thì dùng thiết bị này (tại sao không dùng thiết bị kia)? Chúng ta cùng Phân biệt sự khác nhau giữa Modem, Switch, Router xem chúng có gì khác nhau nhé. 1. Modem là gì? Modem (viết tắt từ modulate and demodulate) là […]