Tag Archives: cat5-cat6

Hướng dẫn bấm dây mạng

Hướng dẫn bấm dây mạng 1

Hướng dẫn bấm dây mạng: Đối với dân IT chuyên về mạng máy tính thâm niên hoặc các em HS-SV đamg tập tễnh “theo nghề” mạng hoặc tại các cửa hàng thiết bị hoặc “Trung tâm dạy Mạng các loại”, thì cách bấm dây mạng gần như thuộc trong lòng bàn tay. Nhưng thực ra […]