Tag Archives: Cat. 5e

Sự khác nhau giữa cáp Cat. 5, Cat. 5e, Cat. 6 và Cat. 6A

Sự khác nhau giữa cáp Cat. 5, Cat. 5e, Cat. 6 và Cat. 6A 1

Khi sử dụng cáp đồng đôi xoắn để truyền dữ liệu trong mạng LAN, người dùng thường không biết phải lựa chọn loại cáp nào để đáp ứng các ứng dụng của hệ thống mạng với chi phí hợp lý nhất. Thông qua việc phân biệt các loại cáp (Cat. 5, Cat. 5e, Cat. 6 […]