Tủ mạng 10U, Tủ Rack 10U

1,050,000 950,000

Tủ mạng 10U, Tủ Rack 10U –  là lựa chọn tiết kiệm, kinh tế, hoàn hảo cho các văn phòng có mô hình mạng nhỏ.