Dây tiếp địa vàng xanh M25

Dây tiếp địa vàng xanh M25 dùng để đấu nối giữa các thiết bị, vỏ thiết bị với hệ thống tiếp địa. Dây tiếp địa thường được gọi là dây tiếp đất hay dây nối đất, dây TE…