Dây tiếp địa M16 vàng xanh GOLDCUP

Dây tiếp địa M16 vàng xanh GOLDCUP:
Dây tiếp địa M16, Cáp tiếp địa M16 bọc PVC vàng xanh, Cáp đồng 16mm2 sử dụng cho hệ thống chống sét có hai loại