Ống dây gen co nhiệt phi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

800.00

Việt Phát phân phối Ống dây gen co nhiệt phi 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm… Ống dây gen co nhiệt hạ thế các loại từ phi nhỏ tới kích thước.

error: Content is protected !!