Ống co nhiệt trung thế 36KV, 24KV, 10KV

0.00

Ống co nhiệt trung thế 36KV là loại ống chuyên dùng để bảo vệ và cách ly hiện tượng dẫn điện, phóng điện dòng rò hay giữa các pha điện áp,bề mặt giữa cực cao áp với đất. Chúng có thể cách điện từ 1KV đến 36KV.

error: Content is protected !!