Ốc vuông M6 lắp tủ Rack, tủ mạng (màu vàng)

2,000