Nở sắt giá tốt nhất

702.00

Nở sắt giá tốt nhất – Nở Sắt, Bu Lông Nở Sắt là sản phẩm cơ khí bulong bắt ốc giác, sử dụng trong việc liên kết, kết nối các chi tiết, kẹp chặt thành một khối, sử dụng trong các công trình xây dựng, bắt, treo…

error: Content is protected !!