Nắp chụp sứ đỡ góc đôi đường dây truyền tải điện

0

Việt Phát cung cấp Nắp chụp sứ đỡ góc đôi cho đường dây truyền tải điện dùng để chụp đỉnh sứ. Nắp chụp sứ đỡ góc đôi nhằm ngăn ngừa các sự cố do động vật và cây cối gây ra, giúp lưới điện vận hành liên tục, giảm thiệt hại do sự cố phóng điện gây ra.

error: Content is protected !!