Nắp chụp sứ đỡ đứng thẳng, nắp che sứ cột điện loại đơn

0

Nắp chụp sứ đỡ đứng thẳng, nắp che sứ cột điện loại đơn. Nắp chụp sứ đỡ đứng thẳng hay nắp che đầu sứ và dây loại đơn đứng có tác dụng ngăn ngừa sự cố do động vật và cây cối gây ra. Giúp lưới điện vận hành liên tục, ngăn ngừa phóng điện giảm thiệt hại và sự cố không mong muốn.

error: Content is protected !!