[#1] Nắp chụp sứ Máy biến áp, FCO, LBFCO, LA, TU, TI, Kẹp Quai

0.00

Việt Phát cung cấp Nắp chụp sứ Máy biến áp, FCO, LBFCO, LA, TU, TI, Kẹp Quai, Recloser, Nắp chụp sứ đứng, nắp chụp đầu cực các loại. Nắp chụp Sứ MBA dùng đễ chụp đỉnh sứ đỡ dây cáp hoặc các cực MBA nối với dây.

error: Content is protected !!