Nắp chụp đầu sứ đứng trung thế cho máy biến áp

0

Nắp chụp đầu sứ đứng trung thế cho máy biến áp là loại dùng để chụp đầu sứ phía trung thế của máy biến áp có đường dây đi lên thẳng. Nắp chụp sứ đứng trung thế hay có nhiều tên gọi như: nắp chụp sứ máy biến áp trung thế, Nắp chụp máy biến áp trung thế loại đứng, Chụp cách điện cho đầu sứ.

error: Content is protected !!