Gia công thanh cái mềm busbar flexible connectors

0.00

Gia công busbar flexible connectors, thanh cái mềm mạ thiếc giá tốt nhất thị trường. Busbar flexible connectors hay còn gọi là busbar mềm, thanh cái mềm nối các máy biến áp, khớp nối trong tủ điện hạ thế, tủ trung thế, cao thế…

error: Content is protected !!