Gen co nhiệt hạ thế phi 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 200

0.00

Gen co nhiệt hạ thế hay còn gọi là gen nhiệt, dây gen nhiệt, ống co ngót. Việt phát chuyên cung cấp và phân phối Gen co nhiệt hạ thế phi 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 200, 300…

error: Content is protected !!