Dây tiếp địa vàng xanh M50, dây điện 1×50

0

Dây tiếp địa vàng xanh M50 hay dây điện 1x50mm2 chuyên dùng để đấu nối giữa các thiết bị, vỏ thiết bị với hệ thống tiếp địa. Dây tiếp địa thường được gọi là dây tiếp đất hay dây nối đất, dây TE…

error: Content is protected !!