Dây tiếp địa M95, cáp điện 1x95mm2 vàng xanh

0

Dây tiếp địa M95, dây cáp điện 1x95mm2 vàng xanh có khả năng dẫn truyền sét tốt, cùng đặc tính chống chịu cường độ dòng sét lớn nên dây đồng M95 hay dây cáp điện tiếp địa 1×95 mm2 là một sự lựa chọn tốt trong chống sét trực tiếp cũng như lan truyền.

error: Content is protected !!