Dây tiếp địa M70, dây điện 1×70 vàng xanh

0.00

Dây tiếp địa M70 hay dây điện đơn 1×70 vàng xanh, thường được gọi là dây tiếp đất hay dây nối đất, dây TE, Dây tiếp địa M70 vàng xanh thường dùng để đấu nối giữa các thiết bị, vỏ thiết bị với hệ thống tiếp địa.

error: Content is protected !!