Dây tiếp địa M4 vàng xanh

0

Dây tiếp địa M4 vàng xanh hay còn gọi là dây tiếp đất, dây nối đất, dây TE.  Dây tiếp địa M4 vàng xanh dùng để đấu nối giữa các thiết bị, vỏ thiết bị với hệ thống tiếp địa.

error: Content is protected !!