Dây tiếp địa M16 vàng xanh GOLDCUP

0

Dây tiếp địa M16 vàng xanh GOLDCUP, Dây tiếp địa M16, Cáp tiếp địa M16 bọc PVC vàng xanh, Cáp đồng 16mm2 sử dụng cho hệ thống chống sét có hai loại

error: Content is protected !!