Dây tiếp địa M10 vàng xanh hay dây diện tiếp địa 1×10

Dây tiếp địa M10 vàng xanh hay dây diện tiếp địa 1×10, Dây tiếp địa thường được gọi là dây tiếp đất hay dây nối đất, dây TE, Dây tiếp địa M10 vàng xanh thường dùng để đấu nối giữa các thiết bị, vỏ thiết bị với hệ thống tiếp địa.

error: Content is protected !!