Dây điện đơn xanh dương

Dây điện đơn xanh dương thường dùng trong các mạch hoặc các hệ thống điều khiển, hệ thống điện. Dây điện đơn xanh dương thường được quy ước là dây điện thuộc pha C trong mạch điện ba pha.

error: Content is protected !!