Dây điện đơn màu vàng

Dây điện đơn màu vàng thường dùng trong các mạch hoặc các hệ thống điều khiển, hệ thống điện. Dây điện đơn màu vàng thường được quy ước là dây điện thuộc pha B trong mạch điện ba pha.

error: Content is protected !!