Dây điện đơn màu đỏ

Dây điện đơn màu đỏ thường dùng trong các mạch hoặc các hệ thống điều khiển, hệ thống điện. Dây điện đơn màu đỏ thường được quy ước là dây điện thuộc pha A trong mạch điện ba pha.

error: Content is protected !!