Dây điện đơn màu đen

Dây điện đơn màu đen thường dùng trong các mạch hoặc các hệ thống điều khiển, hệ thống điện. Dây điện đơn màu đen thường được quy ước là dây điện thuộc trung tính trong mạch điện ba pha.

error: Content is protected !!