Dây điện đôi đỏ đen

Dây điện đôi đỏ đen được dùng nhiều trong việc câu nối thiết bị dùng điện áp một chiều hay trong các mạch bảng biển hiệu led.

error: Content is protected !!